Būvdarbu kvalitātes kontrole

img-6106.jpgimg-7199.jpgimg-9318.jpgimg-6522.jpg2.jpg

Mēs sadarbojamies ar profesionāļiem, lai maksimāli kontorlētu būvdarbu kvalitāti mūsu realizējamos objketos.

Būvdarbu kvalitātes kontrole/profesionāļu pieaicināšana mūsu realizētajos objektos

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu  uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli,atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli. Mēs sadarbojamies ar profesionāļiem, lai maksimāli kontorlētu būvdarbu kvalitāti mūsu realizējamos objketos.

Galerija