Industriālo būvniecības projektu vadīšana

Būvniecības projektu realizācijā  ir nozīmīgi  līdzsvarot būvniecības projekta būvdarbu izmaksas, kalendāro darba grafiku un būvdarbu un materiālu kvalitāti. Būvniecības projektu vadīšanas būtība  nozīme būvprojekta plāna izstrāde, darba grafika sastādīšana, būvprojekta realizācijas uzraudzība, būvprojekta efektivitātes aprēķināšanas iespējas.

CENA-TERMIŅI-KVALITĀTE

Lai nodrošinātu efektīvus būvdarbus ir jāparazin būvniecības projektu saturs, projekta vadīšanas ekonomiskie  aspekti, projekta vadīšanas metodes. Tas viss sekmē būvniecības projektu ekonomisko mērķu sasniegšanu. Profesionāli un efektīvi organizējot pilnu būvniecības ciklu  nezaudējot  būvobjekta būvdarbu kvalitāti, var samazināt projekta būvniecības izmaksas par līdz pat 40% no sākotnēji plānotā būvniecības izmaksu tāmes.

Mūsu speciālisti un projektu vadītaji nodrošina:

  • Būvniecības projektu vadīšanas  metodes izvēli, analīzi  un vērtējumu, priekšrocības un trūkumus, lai metodes izvēle sekmētu projekta vadības efektivitātes palielināšanos konkrētos apstākļos u novertējumu un stratēģijas izvēli.
  • Būvniecības projektu īstenošanas ietekmējošo  faktoru analīzi.
  • Analizēt un novērtēt būvniecības projektu ekonomiskos aspektus dažādās projektu īstenošanas fāzēs un izstrādāt ekonomiska rakstura koriģējošos un preventīvos pasākumus.
  • Materiālu un finanšu plūsmas plānošanu būvniecības projektos.
  • Sastādīt būvniecības projekta iekļauto resursu un finanšu plūsmu atbilstoši projekta
  • tehniskajiem nosacījumiem.
  • Būvniecības projektu vadīšanas rezultātu rādītāju sistēmas pielietošanu.
  • Korektīvo un preventīvo pasākumu izstrādi un to pielietošanu  būvniecības projektu vadīšanā.
  • Analizēt un izvērtēt būvniecības projektu saturu, salīdzināt tajā iekļautos resursus, to izmaksas ar projekta kopējām izmaksām un izmaksas ietekmējošo faktoru draudiem.
  • Pārzinot būvniecības projektu vadīšanas rezultātu ekonomisko rādītāju sistēmas, mēs atrodam  atbilstošākos rādītājus katrā konkrētā situācijā.