Gada labākā būve. 1 vieta – Publiskā jaunbūve – Ražošanas ēka - Biroja ēkas ar noliktavām un slēgts rezervuārs Babītē;

Skate "Gada labākā būve Latvijā" tiek rīkota ar mērķi noteikt un popularizēt viskvalitatīvāk uzbūvētās, ekspluatācijā efektīvākās un drošākās būves Latvijā. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2019. gadā, atbalstīt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares profesionāļus augstiem sasniegumiem, izceļot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

Skates Gada labākā būvē Latvijā 2019 nominācijā "Ražošanas ēka, Biroja ēka ar noliktavām un slēgtā tipa rezervuars"

Galerija