Pilna cikla zemes darbi

Veicam pilna cikla zemes darbus nulles cikla  sagatavošanā industriāliem būvobjektiem, ceļiem, laukumiem, grīdai, labiekartojumam. Veicam pamatņu sagatavošanu nesošām konstrukcijām-pamatiem, grīdai, bunkuriem, silosiem un citiem konstruktīvajiem elementiem.

PILNA cikla zemes darbi / Konstruktīvo kārtu būvniecība

Uzņēmums veic konstruktīvo smilts un šķēmbu kārtu  būvniecību, ietverot dažādu veidu ģeomateriālu pielietošanu konstruktīvās kārtas nestspējas paaugstināšanai. Uzņēmums piedavā veikt pilna cikla zemes darbus un pamatnes sagatavošanu objektu tālāko būvdarbu veikšanai. Uzņēmumam ir augsti kvalificēti darbinieki un visas nepieciešamie sertifkāti, kas ļauj sniegt pakalpojumus ātri, kvalitatīvi un par konkuretspējīgu cenu.

Mēs piedāvājam:

 • Tranšeju rakšana
 • Grunts nostumšanu mehanizeti
 • Grunts izstrādi mehanizēti 
 • Grunts izvešana un utilāzija
 • Konstruktīvo smilts un šķēmbu kārtas izbūvi
 • Konstruktīvo kārtu planēšanu un blietēšanu
 • Tranšeju rakšanu
 • Gruntsūdens pazemināšanas pakalpojumus
 • Būvbedru rakšana un aizbēršana
 • Nogāžu veidošanu
 • Pāļu pamatu izbūvi
 • Rievsienu izbūvi
 • Dīķu un ūdens rezervuāru izbūvi
 • Būvbedres nostiprināšanu
 • Grunts sablīvejuma noteikšana
 • Grunts pārvietošanu
 • Krastu nostiprināšanu
 • Pamatnes sagatavošana zem pamatiem un grīdām

Galerija